Jianfa (jian – miecz, fa – metoda; razem należy to rozumieć jako „metody używania miecza”) – sztuka posługiwania się chińskim mieczem.  

Chińska szermierka mieczem skupia się na rozwijaniu pięciu podstawowych cech - wszechstronności, szybkości, wewnętrznej siły, odwagi i opanowania.

Podczas gdy większość współczesnych adeptów chińskich sztuk walki uczy się tylko formy z mieczem, w GRTC podążamy tradycyjną drogą chińskiego miecza i uczymy się całego systemu - od technik podstawowych i ćwiczeń w parach, poprzez formę, aż po trening cięć (shizhan) i wolnej walki. 

 

Wszystkie te elementy są niezbędne, aby w pełni zrozumieć sztukę walki chińskim mieczem i powinny być ćwiczone przez każdego szermierza. Techniki podstawowe stanowią fundament, forma uczy poruszania się i przejść między różnymi technikami, ćwiczenia z partnerem pozwalają zrozumieć zastosowania poszczególnych technik i fragmentów formy, trening cięć uczy działania ostrza w kontakcie z celem, a trening wolnej walki łączy te wszystkie elementy w jeden system.

Niestety w wielu stylach chińskich sztuk walki trening z bronią ogranicza się jedynie do form, co prowadzi do spłycenia tej sztuki.

 

Słowami mojego nauczyciela, Scotta Rodella:

 

Bez dobrej znajomości podstawowych cięć taiji jian – głównych składników praktyki walki chińskim mieczem – nie może być mowy o nawet podstawowym zrozumieniu formy. 

Bez praktyki wolnej walki mieczem, nie jest możliwe głębsze zrozumienie formy. 

Jeśli ktoś wykonuje formę z mieczem bez znajomości sposobu w jaki działa miecz, bez wiedzy która część głowni powinna być w danej chwili użyta oraz jaki jest cel ataku, z pewnością nie jest w stanie wykonywać formy we właściwy sposób. 

Jeżeli nie zna lub nie rozumie zastosowań – czyli w istocie nie wie, co tak naprawdę robi – jak może twierdzić, że jego praktyka jest świadoma?(...) Bez tych wszystkich elementów forma jest jedynie pustym tańcem. Efekt treningu będzie nie lepszy od ćwiczeń aerobiku. 

Taka praktyka z pewnością nie może być nazwana sztuką.

(cytat z książki Chinese Swordsmanship – The Yang Family Taiji Jian Tradition, tłumaczenie własne).

Trening tradycyjnej szermierki chińskiej obejmuje 5 zasadniczych elementów:

 

1. Techniki podstawowe miecza (Jiben jianfa)

2. Forma z mieczem (Taolu)

3. Ćwiczenia zastosowań z partnerem

4. Trening cięć testowych (Shizhan)

5. Wolna walka (San jianfa)

str. 2

Tradycyjna Szermierka Chińska

Copyright © 2013-2019 Krzysztof Tyc 

Wszystkie teksty zostały zamieszczone za zgodą ich autorów.

info@grtc.pl 

Kontakt:

tel.: 606 387 004

Kontakt:

GREAT RIVER TAOIST CENTER

tel.: 606 387 004

info@grtc.pl 

Centrum Taoistyczne "Wielka Rzeka"