Techniki podstawowe miecza  

Różne sztuk walki mają własne, odmienne zestawy technik podstawowych miecza. 

Część z nich powtarza się, część jest charakterystyczna dla określonego stylu. Często podobne techniki mają różne nazwy w różnych stylach, a czasem techniki o takich samych nazwach, różnią się od siebie. Jest to wynikiem tego, że chińskie sztuki walki rozwijały się na przestrzeni wielu lat, nierzadko przekazywane jedynie drogą ustną. Stąd duża ilość różnych interpretacji.

 

Yangjia Michuan Taijiquan: 

Dian – krótkie pchnięcie wykonane czubkiem miecza

Ci - długie pchnięcie sztychem miecza

Liao – cięcie od dołu ku górze

Zha – krótkie pchnięcie skierowane w dół

Pi – krótkie cięcie sztychem miecza w płaszczyźnie pionowej

Duo – obszerne, „rąbiące” cięcie w dół, najczęściej przy użyciu obu rąk

Mo – obrona polegająca na jednoczesnym uniesieniu i odsunięciu na bok broni przeciwnika, po czym następuje szybki kontratak w postaci cięcia lub pchnięcia

Hua – cięcie poziome

 

Oprócz tych technik są jeszcze dwie, nie zaliczane do podstawowych, ale pojawiające się często w formie:

Tiao – ruch miecza w górę – może być, zależnie od sytuacji, atakiem lub obroną

Ya – obrona polegająca na odepchnięciu miecza przeciwnika w dół

Trening technik miecza podczas seminarium w Amersfoort - cięcie Ge w odpowiedzi na pchnięcie

Yang Taijiquan: 

Chou  – poziome cięcie z przeciągnięciem ostrzem po celu

Dai – zasłona płazem miecza z neutralizacją ataku przez wycofanie

Ti – odepchniecie lub odbicie miecza przeciwnika do góry

Ge – przechwycenie ataku poprzez cięcie w rękę z mieczem

Ji – krótkie poziome, “uderzane” cięcie sztychem miecza

Ci - długie pchnięcie sztychem miecza

Dian - krótkie pchnięcie wykonane czubkiem miecza

Jiao – nadgarstek wykonuje koło, by uniknąć ataku, jednocześnie wykonując krótkie cięcie w nadgarstek przeciwnika

Beng – ruch miecza w górę – może być, zależnie od sytuacji, atakiem lub obroną

Ya – technika obronna polegająca na odepchnięciu miecza przeciwnika w dół

Pi –  cięcie miecza w płaszczyźnie pionowej, może być krótkie lub bardziej obszerne

Jie – krótkie cięcie z wycofaniem w celu przechwycenia ataku

Xi – kolisty ruch służący do przechwycenia i kontrolowania broni przeciwnika

str. 2

str. 4

Chen Taijiquan: 

Gua – zasłona z przekierowaniem ataku poprzez kolisty ruch miecza do tułu

Liao – cięcie od dołu ku górze 

Pi – pionowe cięcie

Ci – długie pchnięcie sztychem miecza

Dian - krótkie pchnięcie wykonane czubkiem miecza

Mo – cięcie poziome z przeciągnięciem ostrzem po celu

Tuo – zasłona z odbiciem broni przeciwnika ku górze

Jia – uniesienie broni przeciwnika nad głowę

Sao – niskie, obszerne poziome cięcie

Jie – krótkie cięcie z wycofaniem w celu przechwycenia ataku

Zha – krótkie pchnięcie skierowane w dół

Tui - odepchnięcie

Hua -  zasłona z neutralizacja poprzez ruch okrężny

Qi miecza jest jak tęcza, ruch miecza niczym smok.

Duch miecza stanowi jedność, jego tajemnica i wielkość - nie do zgłębienia.

- kaligrafia Yang Chengfu

Tradycyjna Szermierka Chińska

Copyright © 2013-2018 Krzysztof Tyc 

Wszystkie teksty zostały zamieszczone za zgodą ich autorów.

info@grtc.pl 

Kontakt:

tel.: 606 387 004

Kontakt:

tel.: 606 387 004

info@grtc.pl 

GREAT RIVER TAOIST CENTER

Centrum Taoistyczne "Wielka Rzeka"