Chińska broń drzewcowa:

 

Yinyuedao

Chińska broń drzewcowa, często nietrafnie nazywana halabardą, ponieważ odpowiada raczej europejskiej glewii (na rys. obok po prawej stronie). Nazwa oznacza dosłownie "szablę sierpu księżyca", ale znana jest też współcześnie jako guandao - od imienia sławnego generała Guan Yu żyjące w III wieku n.e. 

Zaopatrzona jest w ciężkie żeleźce o kształcie przypominającym szeroką, zakrzywioną szablę, osadzone na drzwcu długości 1,5 - 1,8 m. Na drugim końcu znajdował się mniejszy grot, służący jako dodatkowa broń i przeciwwaga.

Była to głównie broń piechoty, używana zarówno do walki z przeciwnikiem pieszym, jak i konnym.

W okresie dynastii Qing trening szczególnie ciężką bronią tego typu był częścią egzaminów wojskowych. Kandydat musiał wykazać się odpowiednią siłą, aby móc posługiwać się bronią o wadze dochącej nawet do 70 kg.

 

Ji

Chińska halabarda (na rys. po lewej stronie) - rodzaj broni drzewcowej zaopatrzonej w grot oraz jedno lub dwa półksiężycowate ostrza.

Drzewce na ogół wykonane było z twardego drewna lub metalu.

Broń najczęściej używana przez piechotę, a czasem również przez żołnierzy na koniach i i rydwanach.

Chińska bróń obuchowa :

 

Jian, Bian

 

Rodzaje chińskiej broni obuchowej w postaci żelaznego (lub stalowego) pręta z rękojeścią. Może mieć profil przekroju okrągły (bian - z chińskiego: bicz) lub kwadratowy/trójkątny (jian - maczuga). 

 

Chui

 

Chui (buława-młot) dodatkowo wyposażona była na końcu w metalową głowicę.

 

Bronie te występowały pojedynczo lub w parach, w wersji jedno- i druręcznej.

Ilustracje przedstawiające chińską broń drzewcową i obuchową z Wujing Zongyao - encyklopedii militarnej z okresu dynastii Song

Ilustracje z podręczników sztuki władania różnymi rodzajami broni białej autorstwa Cheng Zi Yi 

Tradycyjna Szermierka Chińska

Copyright © 2013-2019 Krzysztof Tyc 

Wszystkie teksty zostały zamieszczone za zgodą ich autorów.

info@grtc.pl 

Kontakt:

tel.: 606 387 004

Kontakt:

GREAT RIVER TAOIST CENTER

tel.: 606 387 004

info@grtc.pl 

Centrum Taoistyczne "Wielka Rzeka"