Techniki podstawowe miaodao: 

 

- Kan - rąbanie - obszerne, uderzające, ciężkie cięcie skierowane w dół.

 

- Hui - skierowane ku górze cięcie, które rozpoczyna się od zasłony płazem, a następnie zatacza łuk do przodu albo w płaszczyźnie pionowej, albo pod kątem. Jest odpowiednikiem cięcia liao z technik miecza i jednoręcznej szabli.

str. 3

- Beng Tiao - ruch szabli w górę w celu odbicia broni przeciwnika poza linię centralną. Zwykle po tej technice występuje skierowane w dół cięcie kan.

 

- Gua - struganie - skierowane do góry, przechwytujące, uderzające cięcie. Gua jest używane, by agresywnie ruszyć naprzód w taki sposób, by zagrozić cięciem w rękę z mieczem i jednocześnie nie dać okazji, aby duifang wykonał kontratak. 

 

- Xia Kan - rąbanie po przekątnej - cięcie kan wykonane po skosie.

 

- Ci - pchniecie - sztychem szabli z ostrzem ustawionym pionowo.

 

- Pi - rozdzielenie - krótkie, uderzające pionowe cięcie skierowane w dół.

 

- Heng Pi - rozdzielenie - cięcie pi z pchnięciem ostrza do przodu w celu wywołania dodatkowego nacisku na przeciwnika i wytrącenia go z równowagi. W odróżnieniu od kan, przy wykonywaniu cięcia pi, dłonie wykonują przeciwstawny ruch na zasadzie dźwigni.

 

- Ji - uderzenie - krótkie, poziome, uderzające cięcie. Celem najczęściej jest ręka lub szyja przeciwnika.

 

- Shi - cięcie przy odwrotnym chwycie szabli. Szabla trzymana pionowo w ten sposób zapewnie dobrą obronę, ponieważ osłania większą część ciała. W takim ustawieniu można łatwo wykonać zasłonę płazem i kontratakować poziomym lub skośnym cieciem shi.

 

- Zha - dźgnięcie w dół, wykonane z ostrzem skierowanym do góry.

 

- Ya - nacisk w dół - zbicie broni przeciwnika z linii ataku za pomocą płazu szabli. Powstałe w ten sposób otwarcie można wykorzystać do wykonania krótkiego cięcia ji.

 

- Jie - blokowanie – przechwycenie atakującej ręki z mieczem lub drzewca broni.

Tradycyjna Szermierka Chińska

Copyright © 2013-2018 Krzysztof Tyc 

Wszystkie teksty zostały zamieszczone za zgodą ich autorów.

info@grtc.pl 

Kontakt:

tel.: 606 387 004

Kontakt:

tel.: 606 387 004

info@grtc.pl 

GREAT RIVER TAOIST CENTER

Centrum Taoistyczne "Wielka Rzeka"